• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. Matki Bożej Królowej Polski
  w Kwiatonowicach

  • Msze św. porządek zwykły

   18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   8.00, 10.00, 16.00

  • Odpust parafialny

   3 maja

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Kwiatonowice, Strzeszyn (część).

  Historia kościoła

  Kościół zbudowano w latach 1981-1983 wg projektu opracowanego przez zespół archi- tektów pod kierunkiem Jana Markowskiego. Poświęcenia placu pod budowę kościoła dokonał 9 V 1981 r. bp Piotr Bednarczyk. Wmurowanie kamienia węgielnego, poświęco- nego przez Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r., odbyło się 17 X 1981 r. pod przewod- nictwem bpa Jerzego Ablewicza, który także poświęcił i konsekrował Kościół 28 V 1983 r.

 • Duszpasterze

  • Ks. Antoni Mulka

   Proboszcz
   data święceń 1994-05-28
   w parafii od 2017-08-17

 • Grupy religijne w parafii

  • Lektorzy
   Ministranci

 • Dane adresowe parafii

  38-333 Zagórzany, Kwiatonowice 132